Praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie L. de Witt

Wiegers 3
2681 MS Monster
+31 (0)174 246 751
info@dewittfysio.nl

Openingstijden:
maandag t/m woensdag van 8:00 tot 19:00 uur;
donderdag van 8:00 tot 19:00 (met ingang van 1 januari 2015 tot 21:00 uur);
vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.

Verplicht eigen risico:
Met alle zorgverzekeraars is een contract afgesloten, zodat de behandelingen rechtstreeks
bij de zorgverzekeraars gedeclareerd worden, indien u (voldoende) aanvullend verzekerd bent
voor fysio- en/of manuele therapie. Deze kosten vallen niet onder het verplicht Eigen Risico.
Lees hierover meer: Verplicht Eigen Risico

De praktijk is aangesloten bij: